Sök
 
Anpassa textstorlek: A A A
E-postadress:
Lösenord:
Kom ihåg mig

Arbetsgivarens ABC

 

 

inkopsportal

 

platsannons

 

Nyheter

Nytt Cirkelledaravtal 2014-2016

2014-12-16

Folkbildningsförbundet har tecknat ett nytt Cirkelledaravtal med facken. Avtalet är 2-årigt och gäller under perioden 1 september 2014 – 31 augusti 2016. Läs mer

Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

2014-12-11

Migrationsverket har den 8 oktober 2014 gett ut allmänna råd till arbetsgivare rörande kontroll av arbetstagares rätt att visats och arbeta i Sverige. De allmänna råden är publicerade i Migrationsverkets föreskrift MIGRFS 9/2014

Stora brister i remissförslag

2014-11-07

IDEA tycker att förslaget i remissen Stärkt skydd för arbetsgivare som slår larm (SOU2014:31) har stora brister och tycker inte att det ska genomföras. Det säger IDEA i sitt remissvar.

Civilsamhällets arbetsgivarorganisationer samlas

2014-10-17

Från och med årsskiftet kommer IDEA att dela lokaler och samverka med Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivaralliansen. Tillsammans kommer de tre organisationerna att vara bättre anpassade för civilsamhällets framtid.

Som en större gemensam aktör stärker vi civilsamhällets arbetsgivarfrågor och ökar medlemsnyttan för medlemmarna i alla tre organisationer.

Välkommen till höstens kurser!

2014-10-01

 

Fullsatt IDEA-seminarium i Almedalen

2014-08-29

Det var fullsatt i kupoltältet när IDEA på den 1 juli bjöd in till seminarium om Vikten av ett starkt varumärke. I panelen fanns representanter från civilsamhället, offentlig sektor och näringslivet. De berättade öppenhjärtigt om både lyckade projekt och utmaningar.

Byte av yrkeskoder inför inrapporteringen till årets lönestatistik

2014-08-12

Årligen tar vi fram lönestatistik som samlats in från medlemmars medarbetares yrken och löner. Grunden för statistiken är att varje yrke har en kod. Nytt från i år är att nya yrkeskoder har tagits fram. Detta innebär att omkodning måste ske inför årets insamling.

Ny lag om gymnasial lärlingsanställning och ändring i skollagen

2014-07-18

Riksdagen har fattat beslut om en ny lag om gymnasial lärlingsanställning i enlighet med förslag i proposition 2013/14:80 Gymnasial lärlingsanställning.

Nytt kollektivavtal för Tjänstemän för tiden 1 april 2014 - 31 mars 2016

2014-04-03

IDEA har träffat ett nytt Tjänstemannaavtal med Unionen och Akademikerförbunden den 28 mars 2014.

Information om löneavtalet och allmänna anställningsvillkor finns nu att läsa på din kollektivavtalsida. Inloggning krävs.

Framtidens avtal är tecknat med Målstyrd arbetstid

2014-04-02

Pressmeddelande:

IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer – har den 28 mars som det första och enda arbetsgivarförbundet, tillsammans med Unionen och Akademikerförbunden, tecknat framtidens kollektivavtal med Målstyrd arbetstid, en unik arbetstidsmodell.

Marknadslöneinformation 2013

2014-03-11

IDEAs årliga rapport Marknadslöneinformation är nu klar. Statistiken baseras på webbenkät som skickats ut till IDEAs medlemmar under hösten 2013. Siffrorna som redovisas är löneläget september 2013. Tack alla som bidragit med sina löneuppgifter!

Klicka här för att komma till rapporten. Du måste logga in som medlem.

Avtal klart för Studiefrämjandet

2014-02-27

Ett nytt avtal har träffats mellan Studiefrämjandet samt Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet, SLF. Avtalet gäller alla anställda inom Studiefrämjandet – Riksförbundet jämte dess distrikt och avdelningar.

Avtalsperiod: 1 mars 2014 - 31 mars 2016 (25 månader).

Det måste vara lätt att göra rätt

2014-02-18

Pressmeddelande:
Trots AD-dom ingen enighet - IDEA stämmer Unionen.

I höstas avgjordes en tvist mellan IDEA och Unionen i Arbetsdomstolen, AD. Målet gällde vad som är arbetsfri dag för tjänstemän med oreglerad arbetstid. Som IDEA tolkar domen kan arbetsgivaren och den enskilde tjänstemannen komma överens om vilka dagar som är arbetsdagar respektive arbetsfria dagar.

Avgifter enligt lag och avtal 2014

2014-01-27

Här redovisas företagens kostnader som år 2014 följer av lag och avtal på den pri­vata arbetsmarknaden vad avser pensioner och försäkringar. 

Nytt kollektivavtal med Kommunal för bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E)

2013-12-22

Vårdföretagarna har tecknat ett 37 månaders avtal med Kommunal om löner och allmänna villkor för bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E).

Om ideellt engagemang

2013-12-13

Ideellt-engagemang

Fredagens bilaga till SVD handlar om ideellt engagemang.
I tidningen finns bland annat en intervju med IDEAs förbundsdirektör Monica Lysholm.

Klicka på bilden för att läsa tidningen.

Bräcke Revsunds pastorat vann prövningen i Arbetsdomstolen

2013-10-10

Arbetsdomstolen har den 9 oktober avkunnat dom i en tvist mellan IDEAs medlem Bräcke Revsunds pastorat och en tidigare kyrkoherde.

Överenskommelse vid oreglerad arbetstid

2013-09-11

- med anledning av kollektivavtalstolkning, AD 2013 nr 69

Arbetsdomstolen (AD) har, som IDEA tidigare meddelat, avkunnat dom i målet angående extra kompensation för tjänstemän med oreglerad arbetstid för arbete som arbetsgivaren anmodat på en arbetsfri dag.

Nytt Friskoleavtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund

2013-09-05

Den 3 september träffade Almega Tjänsteföretagen ett nytt Friskoleavtal med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd avseende löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 september 2013 – 31 augusti 2017.

AD skapar tydlighet i avtalstolkning - Nu satsar vi stort på utbildning

2013-09-04

Idag har Arbetsdomstolen, AD, avkunnat dom i en tvist mellan IDEA och Unionen. Målet gällde om tjänstemän med oreglerad arbetstid skulle få kompensation för arbete som arbetsgivaren anmodat på en arbetsfri dag. Här gjorde AD en annan tolkning än IDEAs jurister.

Nya regler vid utstationering 1 juli 2013

2013-07-26

Anmälningsskyldighet vid utstationering

Den 1 juli 2013 införs regler i lagen om utstationering av arbetstagare (utstationeringslagen) som innebär att utländska arbetsgivare som utstationerar arbetstagare till Sverige ska anmäla en utstationering till Arbetsmiljöverket.

Nya samlade regler om kameraövervakning

2013-07-25

Den 1 juli 2013 träder en ny lag om kameraövervakning i kraft. Det är inga stora förändringar i sak utan det nya är att reglerna nu samlas i en enda lag.

Sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare som anlitar den som vistas olagligt i Sverige

2013-07-25

Nu blir det nödvändigt för arbetsgivare att kontrollera att en utlänning har både arbetstillstånd och uppehållstillstånd annars riskerar arbetsgivaren böter eller fängelse högst ett år. Arbetsgivaren kan dessutom bli skyldig att betala en särskild avgift som bland annat ska täcka kostnaden för utlänningens hemresa.

Nytt avtal avseende Friskolor med Kommunal

2013-07-23

Den 5 juli 2013 träffade IDEA och Almega Tjänsteföretagen ett nytt avtal med Kommunal avseende löner och allmänna anställningsvillkor för tiden den 1 september 2013 - 31 oktober 2016.

Nytt kollektivavtal för fastighetsarbete

2013-06-27

IDEA och fastighetsanställdas förbund har träffat en överenskommelse om nytt kollektivavtal avseende fastighetsarbete.

Nytt avtal för ridhusföretag

2013-06-20

Idea och Kommunal har träffat ett nytt kollektivavtal avseende ridinstruktör/ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag för tiden 1 juni 2013 – 30 juni 2016.

IDEA och Kommunal har tecknat ett nytt avtal för Svenska kyrkan

2013-06-19

IDEA och Kommunal har tecknat ett treårsavtal för Svenska kyrkan.
Avtalet gäller från och med den 1 april 2013 till och med den 31 mars 2016.

Förhinder att ta sig till arbetet på grund av strejk

2013-06-18

Huvudregeln är att en arbetstagare ska ta sig till sitt arbete för att på utsatt tid utföra sitt arbete.

 

IDEA och Vision bryter ny mark för arbetsgivare och anställda inom Svenska kyrkan

2013-06-12

IDEA och Vision har tecknat ett nytt kollektivavtal om allmänna villkor och löner avseende anställda inom trossamfundet Svenska kyrkan. Avtalet är nyskapande och ger nya förutsättningar för både arbetsgivare och medarbetare inom trossamfundet Svenska kyrkan.

Avtalet gäller från och med 1 april 2013 och tillsvidare.

Nytt avtal med Unionen och Akademikerförbunden för tiden 2013-04-01 -2014-03-31

2013-06-12

Kvällen den 11 juni träffade IDEA ett nytt avtal med Unionen och Akademikerför­bunden om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 april 2013 – 31 mars 2014 (12 månader).

35-månaders avtal klart mellan IDEA och HRF

2013-05-30

Den 23 juni, träffade IDEA ett nytt avtal med Hotell och Restaurang Facket, HRF
(det sk cafeávtalet) om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 juni 2013 – 30 april 2016.

Nytt treårigt kollektiavtal för enskilda högskolor

2013-05-29

IDEA har tecknat ett treårigt avtal för högskolor med Akademikerförbunden, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Vision.

Avtalet gäller under perioden den 1 juni 2013 – 31 maj 2016.

Nytt avtal för folkhögskolor m fl

2013-05-29

IDEA har tecknat ett treårigt avtal för Folkhögskolor och utbildningsföretag med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

Avtalet gäller under perioden 1 maj 2013 - 30 april 2016.

Läs mer om det nya avtalet här.

Rabatt på tågresor!

2013-05-21

IDEA och SJ har inlett ett samarbete som ger dig förmånliga priser på tågbiljetter - endast för dig som är IDEA-medlem.

För att ta del av erbjudandet läs mer här.

Pressmeddelande: Ansvarsförsäkring för VD och styrelse

2013-04-15

Pressmeddelande 2013-04-15

IDEA, AIG och Factor har ingått avtal om ansvarsförsäkring för VD och styrelse.

IDEA har idag tecknat en VD- och styrelseansvarsförsäkring med AIG Europe Limited i samarbete med försäkringsmedlaren Factor Insurance Brokers. Avtalet gäller samtliga IDEAs medlemsorganiastioner och omfattar varje enksild medlem.

Nya regler om minderårigas arbetsmiljö

2013-02-05

Nu införs särskilda krav på riskbedömning när unga ska utföra arbete. Även praktik omfattas nu av minderårigföreskriftens arbetstidsregler.
Det är några av nyheterna i Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om minderårigas arbetsmiljö som gäller från 1 februari 2013.  

Fler nyheter »

Månadens fråga

Vi ska göra en turordningslista. Hur ska vi tänka kring tillräckliga kvalifikationer?

Klicka här för att läsa svaret!

 

puff_utbildning.jpg

Sturegatan 11, Box 555 45, 102 04 Stockholm | Tel: 08-762 69 40 | Fax: 08-762 69 48 | E-post  |  Om webbplatsen  |  In English  |  RSS